foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

malzenstwo 2

Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu, w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Świadectwo Chrztu Świętego (jeśli sakrament został przyjęty poza naszą parafią) oraz Bierzmowania;
  • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej-zarówno w zakresie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej;
  • Zaświadczenie o ukończonych naukach przedmałżeńskich oraz uczestnictwie w dniu skupienia dla narzeczonych;
  • Zaświadczenie potwierdzające spotkania w Poradni Przedślubnej;
  • Dowody Osobiste;
  • Odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (dokument ważny jest przez pół roku!).

Jeśli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego ks. Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.

Protokoły przedślubne spisywane są po wcześniejszym ustaleniu terminu (dzień               i godzina) z ks. Proboszczem.