foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00.Katecheza przed Chrztem Świętym odbywa się w salce na probostwie w sobotę poprzedzającą niedzielę „chrzcielną” o godz.18.00 (od listopada do marca o godz. 17.00). W katechezie powinni uczestniczyć rodzice dziecka i rodzice chrzestni.

Dziecko do Chrztu Świętego zgłaszają rodzice (względnie jeden z rodziców). Powinni przynieść Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.

Kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkający poza naszą parafią przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii o braku przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym. Chrześcijańscy rodzice powinni nadawać swoim dzieciom chrześcijańskie imiona.

 

Roczek

roczekEucharystia w pierwszą rocznicę Chrztu Świętego – II niedziela miesiąca na Mszy Św. o godz. 16.00

Dzieci należy zgłaszać w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowaną datą pierwszej rocznicy Chrztu Świętego.