foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NIEDZIELA 19. 05. 2024                          UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  8.00   Za ++ Franciszkę i Engelberta Wodecki, Katarzynę i Franciszka Antończyk, rodziców i rodzeństwo, Leokadię i Rafała            Cedziwoda, Leona Czech, dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30   W intencji dzieci obchodzących pierwszą rocznicę przyjęcia Pana Jezusa w Komunii św., ich rodziców, chrzestnych,             z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie.

16.00   Za ++ Czesławę Kowol we wspomnienie 70 urodzin, Filomenę i Jana Budnik, Annę i Henryka Kowol, Genowefę            Budnik, ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK 20. 05. 2024                  Święto NMP, Matki Kościoła

  7.00   Za ++ Helenę Gorzelnik we wspomnienie dnia urodzin, męża Leona, syna Piotra, zięcia Romana Twardzik, rodziców z            obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ mamę Gertrudę Durczok we wspomnienie dnia urodzin, męża Antoniego, rodziców z obu stron, córkę Krystynę,            wnuka Krzysztofa, zięcia Brunona, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK 21. 05. 2024      Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

  7.00   Za ++ Stanisława Budnika, syna Kazimierza, rodziców, rodzeństwo, Helenę, Franciszka Witek, Wandę, Edwarda            Czyż, Blandynę, Kazimierza Szymańskich, Marię Sosna, Annę Braunisz, Elżbietę Durczok, dusze w czyśćcu            cierpiące.

17.00   Za + Piotra Gorzelnik w 14 rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA 22. 05. 2024                                Dzień powszedni

  7.00   Za ++ Różę i Ryszarda Smołka, ++ z rodzin Smołka Bujok, Herman, Kuczok, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK 23. 05. 2024   Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  7.00   Za ++ Anielę i Rudolfa Liszka, ich rodziców i rodzeństwo, Marię i Franciszka Przybyła, ich rodziców i rodzeństw, syna            Ryszarda, wnuka Marka, ++ z rodzin Liszka, Glenc, Przybyła, Szyrocki, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ rodziców Teresę i Mariana Wojaczek w rocznicę śmierci, brata Wojciecha, dziadków, ++ z pokrewieństwa,            dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK 24. 05. 2024                               Wspomnienie NMP Wspomożenie Wiernych

  7.00   Za ++ Antoniego, Klarę Herman, synów Leona i Józefa, Annę, Emila Bujok, Herberta Stabla, syna, córkę, Ignacego            Zając, Różę, Ryszarda Smołka, ++ dziadków, krewnych z rodzin Bujok, Herman, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka Jerzego Władarz we wspomnienie dnia urodzin, jego rodziców            Jadwigę i Wilhelma, rodzeństwo, teściów Anielę i Czesława Sitek, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA 25. 05. 2024                             Dzień powszedni

  7.00   Za ++ Małgorzatę i Bogumiła Szydlik, dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00   Za ++ Helenę Widenka w 20 rocznicę śmierci, siostry Stefanię i Elżbietę, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa, dusze w            czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA 26. 05. 2024                          UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEJ TRÓJCY

  8.00   Za ++ Gertrudę Janulek, męża Henryka, 2 córki, 3 zięciów, wnuka, Franciszka i Pelagię Kubiniok, dusze w czyśćcu            cierpiące.

10.30   Za + Andrzeja Pilch, dusze w czyśćcu cierpiące.

16.00   Za ++ teściów Małgorzatę i Alojzego Adamczyk, ich synów Józefa i Floriana, rodziców Franciszkę i Jana Klimczak,            ich syna Kazimierza, ++ z rodzin Adamczyk, Wodecki, Stabla, Spalony, dusze w czyśćcu cierpiące.