foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w trakcie Mszy św.  o godz. 17.00 młodzież z naszej parafii przyjęła z rąk księdza biskupa Adama Wodarczyka sakrament bierzmowania.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285

Zapraszamy do Galerii