foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniu 26 września 2021r. o godz. 12.00 w trakcie Mszy św. z rąk biskupa Marka Szkudły, młodzież naszej parafii otrzymało sakrament bierzmowania. Polecajmy młodzież naszej parafii w modlitwie, prosząc, aby byli przez całe swoje życie wierni złożonym w dniu dzisiejszym przyrzeczeniom.

Bierzmowanie inaczej nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W jego trakcie Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Ważną kwestią jest, by osoba, której udzielany jest ten sakrament, zdawała sobie sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym Katolikiem. Przyjęcie bierzmowania oznacza, że od tego momentu wierzący ma głosić swoim życiem Jezusa Chrystusa i apostołować wśród innych ludzi.

Zapraszamy do Galerii